जङ्गलमा यस्तो हर्कत पूरा हेर्नुहोस

प्रतिकृया दिनुहोस्